Sistem Entegrasyonu Hizmetleri

Yenilikçi, güvenilir ve verimli kurumsal çözümler ortaya koyan Voo IT Solutions, sistem entegrasyonu alanında öne çıkmaktadır.

Sistem Entegrasyonu, sayı olarak bir ve birin üzerindeki altyapının bir araya getirilerek tek bir sistem olarak doğru ve düzenli bir şekilde çalışması olarak tanımlanabilir. Voo IT Solutions, kurumsal iş süreçlerinde karşılaşılan zorlukları aşmak, inovasyona hız kazandırmak ve ihtiyaç duyulan performansı sürdürülebilir kılmak için tüm büyük ölçekli kurumsal sistem entegrasyon projelerini tek elden sağlayan güvenilir çözüm ortağıdır.

Sistem entegratörleri bilgisayar ağları, kurumsal uygulama entegrasyonu, iş süreç yönetimi veya programlama gibi çeşitli teknikleri kullanarak ayrık sistemleri bir araya getirirler. Sistemlerin işlevselliğini artırabilmek için birçok alt sistemin birbiri ile entegre olması en önemli konudur. Sistem entegrasyonu bu yüzden mevcut birçok sistemin birbirleri ile entegrasyonunu içerir. Teknolojinin desteği ve sektörün ileri gelen uzmanlarının tecrübesi ile geliştirilen yepyeni çözümler ile mevcut sistemlerin başarılı bir şekilde entegre olmasını sağlanır. Bu sayede merkezi olarak, kolay ve sorunsuz bir şekilde yönetilebilen kurumsal iş sistemleri ortaya çıkarılması kaçınılmazdır.

Bugünün dünyasında sistem entegrasyon mühendislerinin rolü daha da önemli hale geliyor. Türkiye’nin sistem mühendisliğindeki gücünü temsil eden ve uzun yıllardır sektör tecrübesine sahip profesyonellerin bir araya gelmesiyle oluşan Voo IT Solutions, kurumların iş süreçlerini anlayarak bu süreçlere destek olacak sistemler tasarlamak, geliştirmek ve bu sistemlerin sürekliliğini sağlamak için çalışmaktadır.

Maliyeti ve riski düşüren altyapılar

Voo IT Solutions‘un sistem entegrasyonu projelerindeki rolü, yazılım ve donanım katmanında en yüksek başarıya sahip ürünleri bir araya getirerek, tüm kurumsal iş süreçlerine gerçek verimi yakalayan uçtan uca ve eksiksiz çözümler sağlamaktır. Bu sayede kurumsal sistem entegrasyonu ile kurumsal performans göstergeleri her zaman yukarıyı gösterirken, BT operasyonlarında maliyetler ve riskler düşecektir.

NE SUNUYORUZ?

  • Sistem entegrasyonu alanında 10 yıllık Voo IT Solutions deneyimi ve uzmanlığı,
  • Büyük ölçekli yazılım/donanım entegrasyon projelerinin uçtan uca yönetimi,
  • Kurumların iş hedefleriyle uyumlu BT stratejilerinin tasarlanması ve geliştirilmesi,
  • Kurumsal iş entegrasyon çözümlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması,
  • Özel kurumsal iş fonksiyonlarının gerektirdiği uygulamaların (yazılım/donanım) tasarımı, geliştirilmesi, uygulanması,
  • Büyük ölçekli BT projelerinin yönetimi,
  • Entegre sistemlerin sürekliliğinin izlenmesi
  • Share:

Leave a Comment

Error: Contact form not found.